• clarke
 • clarke
 • clarke
 • Zmieniamy polskie drogi...

  Kompleksowe realizacje projektów drogowych
 • Wykorzystujemy

  nowoczesne technologie mieszanek cementowo emulsyjnych MCE stabilizacji gruntu oraz mieszanek mineralno bitumicznych.
 • Prowadzimy prace

  na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Profil spółki - dane podstawowe

Spółka "Drog-Bud" zajmuje się szeroko rozumianym budownictwem drogowym, włącznie z przebudowami obiektów mostowych oraz budową infrastruktury towarzyszącej.

Z nowoczesnych technologii wykorzystywane są mieszanki mineralno-bitumiczne SMA, WMS, mieszanki wykonywane na bazie bezbarwnego asfaltu syntetycznego (mieszanki kolorowe), jak również od roku 2007 mieszanki na bazie asfaltów wielorodzajowych multigrate. Na wytwórniach mas bitumicznych stosujemy profesjonalny recykling odzyskanych nawierzchni asfaltowych z remontowanych dróg.

Spółka specjalizuje się w wykonywaniu przebudów dróg krajowych i wojewódzkich wykorzystując przy tym technologie MCE, stabilizacji oraz pełnej wymiany konstrukcji korpusu drogowego. Naszym atutem jest sprawność organizacyjna i technologiczna na co pozwala nam nowoczesny park maszynowy oraz dynamiczne i wykorzystany maksymalnie potencjał firmy.

Obszar działania obejmuje w tej chwili teren południowo-centralnej Polski rozciągający się od Łodzi do Bielska-Bialej oraz od Krakowa do Wrocławia.

REALIZACJE