• clarke
 • clarke
 • clarke
 • Zmieniamy polskie drogi...

  Kompleksowe realizacje projektów drogowych
 • Wykorzystujemy

  nowoczesne technologie mieszanek cementowo emulsyjnych MCE stabilizacji gruntu oraz mieszanek mineralno bitumicznych.
 • Prowadzimy prace

  na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Realizacje 2010

INWESTOR NAZWA ZADANIA ROK ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Remont drogi krajowej nr 1 na odcinku dojazdowym do byłego przejścia granicznego w Cieszynie - Boguszowicach 2010 2010-11-15
       
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 481 Łask - Widoradz Górny na odcinku Widawa Rychłocice w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 481 na odcinku Łask - Widoradz Górny" 2009 2010-10-29
       
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 483 Ważne Młyny - granica województwa 2009 2010-11-30
       
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Rusocin 2009 2011-06-10
       
PG PL 1 Sp. z o.o. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 35 - ul. Czekoladowej z ul. Tęczową w Bielanach Wrocławskich 2009 2010-02-15
       
Powiat Nyski - Zarzad Dróg Powiatowych w Nysie Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 O na odcinku Konradów - Jarnołtówek na długości około 3 281,64mb 2010 2010-08-31
       
Powiat Wieruszowski Przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E Dzietrzkowice-Łubnice- Bolesławiec-gr.woj.wlkp.(Opatów) w m. Bolesławiec i Podbolesławiec w km od 0+000 do km 1+1000 2010 2010-08-31
       
Gmina Szczekociny Budowa drogi gminnej - ul. Nowej w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK 78 z drogą powiatową DP 1777-S 2010 2010-08-20
       
Gmina Kleszczów Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900 E Łuszczanowice - Łękińsko - ul. Słoneczna w Łękińsku - odcinek o długości 1345m2 2010 2010-11-07
       
Gmina Jaworzno Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Jaworzno Etap I - Budowa ul. Pstrowskiego; Etap II - Budowa ul. Kołłątaja na odcinku od skrzyżowania z ul. Insurekcji Kościuszkowskiej do ul. Obrońców Poczty Polskiej 2009 2010-05-31
       
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa dróg powiatowych nr 1031 S (odcinek DK-91 - Zberezka - Zawada) i 1032 S (odcinek Zawada - Konary - Pacierzów), gmina Kłomnica 2009 2010-10-30
       
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie O/Żarki Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013S Biskupice - Zaborze - Przybynów ETAP I odcinek Zaborze - Przybynów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3809S 2010 2010-08-31
       
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Budowa chodnika i ścieżki rowerowej, przebudowy dwóch mostów oraz dwóch przepustów w ciągu drogi wojwódzkiej nr 791 od km 10+494 do km 16+060 w miejscowościach: Poraj, Masłońskie, Żarki Letnisko. 2009 2010-10-31
       
Powiat Zawierciański - Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia poprawą dostępności do drogi krajowej 78 2010 2010-11-30
       
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1054 S w Gminie Starcza - odc. od m. Łysiec (granica z Gminą Poczesna) do skrzyżowania z DP 1023 S w m. Rudnik mały, Powiat Częstochowski 2010 2010-09-30
       
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa dróg powiatowych nr 1091 S i 1108 S - ul. Żeromskiego od km 0+950 do km 2+682 i ul. Armii Ludowej od km 0+013 do km 0+832 w m. Koniecpol, powiat częstochowski 2010 2010-09-30
       
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie Przebudowa ul. Dekabrystów w Częstochowie na odcinku od ul. Szajnowicza - Iwanowa do ul. Sowińskiego. 2010 2010-09-30
       
Gmina i Miasto Koziegłowy Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duzy - Siedlec Mały od drogi powiatowej nr 2310 - S do drogi krajowej DK-1 - ul. Leśna i ul. Działkowa 2010 2010-09-03
       
Gmina i Miasto Koziegłowy Wykonanie robót budowlanych dodatkowych na zadaniu pn.:Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży - Siedlec Mały od drogi powiatowej nr 2310 - S do drogi krajowej DK1 - ul. Leśna i ul. Działkowca 2010 2010-09-03
       
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie O/Żarki Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012 S odcinek od granicy powiatu myszkowskiego z powiatem częstochowskim - Choroń - Poraj do przejazdu kolejowego - Zadanie nr 1 2010 2010-10-30
       
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie O/Żarki Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012 S odcinek od granicy powiatu myszkowskiego z powiatem częstochowskim - Choroń - Poraj do przejazdu kolejowego - ZADANIE NR 2 2010 2010-09-30
       
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w km 21+840 w m. Popielów 2010 2010-08-30
       
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego-przebudowa mostu tymczasowego w ciągu DP 1025S w km 5,4+66,05 w m.Rybna gm.Mykanów 2010 2010-09-10
       
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 11 w m.Glinica w km 534+650 2010 2010-08-31
       
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Częstochowy od dnia podpisania umowy 31.12.2010 r. 2007 2010-12-31
       
Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej (wzbudzanej) na przejściu dla pieszych przez ulicę Wyszyńskiego na wysokości ulicy Janasa w Tarnowskich Górach 2010 2010-11-30

REALIZACJE