• clarke
 • clarke
 • clarke
 • Zmieniamy polskie drogi...

  Kompleksowe realizacje projektów drogowych
 • Wykorzystujemy

  nowoczesne technologie mieszanek cementowo emulsyjnych MCE stabilizacji gruntu oraz mieszanek mineralno bitumicznych.
 • Prowadzimy prace

  na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Historia firmy

„DROG-BUD" jest jedną z większych firm drogowych w południowej Polsce. Powstał we wrześniu 1990 r. jako spółka cywilna zarejestrowana w Urzędzie Miasta Częstochowy zupełnie „z niczego”. Również bez potrzebnego dla działalności drogowej kapitału. Od początku działała na rynku budowlanych usług drogowych wykonując zlecenia głównie dla jednostek budżetowych (Urzędy Miast, GDDKiA, Zarządy Drogowe). W ciągu kilkunastoletniej historii przechodził różne koleje losu. Raz bywało lepiej raz gorzej. Dynamiczny rozwój firmy datowany jest od roku 1996. Z roku na rok wzrastało zarówno zatrudnienie jak i przychody ze sprzedaży. W czerwcu 1998 r. spółka przekształciła się w Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 1 303 500 PLN .

Swój dynamiczny rozwój zawdzięcza ciągłemu inwestowaniu wypracowanego zysku spółki w kapitał zapasowy. W roku 2003 „DROG-BUD” pozyskał partnera dla zakupu nowej wytwórni mas bitumicznych tj. szwedzki koncern NCC. Wspólnie postawiono otaczarkę AMMANN 200 t/h, która przyczyniła się do dalszego rozwoju firmy. W roku 2006 spółka z zaprzyjaźnioną firmą LARIX z Lublińca zainwestowała w kolejną wytwórnię, tym razem  BERNARDI 240 t/h, która to inwestycja została zlokalizowana w Oleśnie.

Począwszy od roku 2001 stale przynależy do elitarnego KLUBU GAZEL BIZNESU – grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce. W roku 2003 „DROG-BUD” Sp. z o.o. uzyskał rekomendację PZITB w zakresie: „Wykonawstwa robót lądowo-inżynieryjnych” oraz „Wytwórni mas bitumicznych”.

W chwili obecnej „DROG-BUD” Sp. z o.o. działa na dosyć znacznym obszarze Polski. Jest w stanie sprostać najwyższym wymaganiom stawianym przez Inwestorów. Mimo, że wykonuje głównie zlecenia dla szeroko rozumianego Inwestora budżetowego nie stroni również od prac dla instytucji typowo prywatnych. Realizuje nie tylko projekty drogowe, ale również kanalizacyjne i mostowe. Konkuruje z potentatami europejskimi – Strabag, Skanska, Eurovia, z dużymi firmami polskimi – Budimex-Dromex, PBDiM „ERBEDIM”, „DROG-BUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Strzyżów, PBDiM Mińsk Mazowiecki jak również z lokalną konkurencją.

„DROG-BUD” posiada w chwili obecnej nowoczesny i bardzo wydajny park maszynowy, wysoko wykwalifikowanych pracowników, operatorów i kadrę menadżerską. Wykonując kontrakty prawie wyłącznie „własnymi siłami” uzyskuje bardzo zadowalające rezultaty finansowe. W październiku 2007 roku "DROG-BUD" ukończył I fazę budowy nowoczesnej bazy sprzętowo-transportowej oraz  siedziby firmy i opuścił dotychczasową lokalizację.

REALIZACJE