• clarke
 • clarke
 • clarke
 • Zmieniamy polskie drogi...

  Kompleksowe realizacje projektów drogowych
 • Wykorzystujemy

  nowoczesne technologie mieszanek cementowo emulsyjnych MCE stabilizacji gruntu oraz mieszanek mineralno bitumicznych.
 • Prowadzimy prace

  na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie

INWESTOR:
Miejski  Zarząd  Dróg i Transportu w Częstochowie

NAZWA ZADANIA:
Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego

ROK ROZPOCZĘCIA: 2012
DATA ZAKOŃCZENIA: 2013-10-20

 • Korytarz_1
 • Korytarz_2
 • Korytarz_3
 • Korytarz_4
 • Korytarz_5

REALIZACJE